3 Aralık 2014 Çarşamba

Gordiyon

Gordiyon, tarihi Frigya'nın başkentidir. Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yer almaktadır.

Bir rivayete göre ilk Frig Kralı Gordios, krallığa çıkışı sırasında sabanını, boyunduruğuna bir kördüğüm atarak bağlamıştır. Şehrin, Gordion adını, krala izafeten aldığı sanılmaktadır. M.Ö. 333 yılında Büyük İskender bahsedilen bu meşhur Gordion Düğümü'nü çözer:

Yeni bir lider arayışında olan Friglere bir kahin tarafından, şehre öküz arabası ile giren ilk adamı kral ilan etmeleri söylenir. Bu kişi kağnısıyla kente giren yoksul bir köylü, Midas'ın babası, Gordios olur. Gordios, kral ilan edildikten sonra öküz arabasını Frig tanrısıSabazios (Yunanlılar Zeus olarak adlandırır) için tapınağa adar. Araba kızılcık dallarından bir düğümle tapınağa bağlanmıştır ve bu düğümü çözecek kişinin Asya'nın hakimi olacağı söylentisi ile ünlenir.
Büyük İskender, Gordion'a geldiğinde (MÖ 334) düğümü çözmeye çalışır ama başaramaz. Sabrı tükenince öfkeyle kılıcını çekip düğümü keser. İskender, gerçekten de Pers İmparatorluğu'nun fatihi ve Asya'nın hakimi olma yolundadır. Ancak 33 yaşında ateşli bir hastalıktan zamansızca ölümü bilgelerce İskender'in Gordion düğümünü çözmek yerine sabırsızca davranmasının cezası olarak yorumlanır. Vikipedia

Gordion, Ankara'ya 94 kilometre uzaklıktadır. Polatlı'nın 29 km kuzeybatısında yer alır.

Yapılan kazılar sonucunda Gordion'daki ilk yerleşmenin Friglerden öncesine dayandığı sonucuna ulaşılmıştır. Kazılarda Friglere ait bir tabaka keşfedildiği gibi, bu tabakanın altında Bronz Çağ'a ait bir tabakaya da rastlanmıştır. Gordion Höyüğü'nde, 18 ayrı yerleşim tabakasına rastlanmıştır. Friglerin Gordion'a M.Ö. 9. yüzyıl civarında geldiği tahmin edilmektedir. Gordion'un, Orta ve Batı Anadolu'da hüküm süren bir devletin başkenti olduğu tahmin edilmektedir. Dönem dönem çeşitli uygarlıklar tarafından yönetilen Gordion muhtemelen M.Ö. 200'lü yıllardan sonra terk edilmiştir.

Photo by maschuehle

Photo by maschuehle

Photo by maschuehle

Photo by maschuehle

Photo by maschuehle

Photo by maschuehle

Photo by Anuar T

Photo by Anuar T

Photo by Anuar T

0 yorum:

Yorum Gönderme

Copyright © 2014 - 2018 Nerede Ne Gezilir | Tasarım : By Blogger Templates
En Üste Çıkın